User eXperience Wheel

Jeg bliver altid meget inspireret og tiltrukket af visuelle fremstillinger. Dette gjorde sig også gældende da jeg fik min store interesse for User eXperience. Det skete mens jeg studerede, til en forelæsning, hvor vi blev præsenteret for Magnus Revangs UX-wheel:

Fascination bliver til Inspiration

Jeg blev så fascineret af hjulet, at jeg besluttede mig for at skrive opgave om User eXperience, for at finde lidt nærmere ind til de enkelte elementers betydning for oplevelsen på en hjemmeside. Det var selvsagt et meget bredt emne, men heldigvis var der flere af mine medstuderende, der også fandt dette interessant. Jeg endte derfor i en gruppe med fem andre, som jeg sammen sprang ud i opgaven med.

Der var dog hurtigt nogle ting, vi ikke helt kunne få til at passe sammen. For eksempel overlappede mange af elementerne hinanden. Troværdigheden af en webside afhænger både af tilgænglighed og usability, og hvis en side ikke er troværdig kan den så være tiltrækkende? Derudover var elementet Desirability, et næsten ubeskrevet blad i denne henseende, hvilket gjorde det svært at definere. Sidst men ikke mindst viste det sig at der var stor forskel på deinitionen af brugervenlighed blandt diverse teoretikere og praktikere. Nogle mener at User eXperience og brugervenlighed er to sidestillede begreber, andre anser User eXperience som et element under brugervenlighed, mens andre igen (Revang og Morville bl.a.) ser brugervenlighed som et element der hører under User eXperience.

En løbende proces

Vi fortsatte dog i gruppen med et udgangspunkt i UX Honeycomb, og fik lavet en tilfredsstillende teoretisk og analytisk opgave. Men ovenstående spørgsmål har siden hen spøgt i mit hoved. Jeg har løbende fundet ny inspiration, og har flere gange ændret min opfattelse af begrebet. Da jeg senere skiftede studie til Oplevelsesøkonomi, fik jeg atter nye tilgangsvinkler til at gribe det hele an på, og det er hovedsageligt disse tilgangsvinkler som jeg bruger i mit arbejde i dag.

kilde: http://userexperienceproject.blogspot.com/

Beskrivelse

UX wheel beskriver på en farverig visuel måde de elementer som Magnus Revang mener indgår i UX. Revang er inspireret af Peter Morvilles UX Honeycomb, der dog ikke er ligeså farverig og informerende. Det er dog de samme 6 hovedelementer, der indgår i figurerne; Findability (synlighed), Accesabillity (tilgængelighed), Desirability (tiltrækningskraft), Usability (brugervenlighed), Credibility (troværdighed) og Usefulness (brugbarhed). Sammen udgør disse elementer, ifølge Revang og Morville, værdien af brugerens oplevelse.

Nøgleord i indlægget